Pełna nazwa: Fundacja na rzecz rodzin i osób z zespołem łamliwego chromosomu X, z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu „Rodzina Fra X”

Adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 52/4, 56-513 Międzybórz

KRS: 0000560436

NIP: 9112010913

REGON: 361643400

 

Akt notarialny powołujący Fundację został podpisany 13 lutego 2015 r. w Sycowie (woj. dolnośląskie).

28 maja 2015 r. Fundację wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu.