V Zjazd rodzin z zespołem łamliwego chromosomu X odbył się w lipcu 2014 roku we Wrocławiu.