Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Diagnoza,terapia, edukacja i miejsce w społeczeństwie osób z zespołem łamliwego chromosomu X, spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną

Informacje podstawowe

Termin: 10-12 grudnia 2015

Miejsce:

 • CS Szkolenie i Doradztwo, Ul. Boczna 12, Wrocław
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11, ul.Kamienna 99/101, Wrocław

Organizatorzy:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie,
 • Fundację na rzecz osób i rodzin z zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu Rodzina Fra X,
 • Ośrodek Chorób Rzadkich przy Poradni Genetycznej w Gdańsku,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11 we Wrocławiu.

Język konferencji: polski

Zakwaterowanie: organizatorzy mogą pośredniczyć w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelu CS Szkolenie i Doradztwo.

Koszt uczestnictwa:

150 zł – udział czynny i bierny. Opłata obejmuje: udział w konferencji, warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat i zaświadczenia udziału w konferencji i warsztatach, catering (przerwy kawowe, lunch).

50 zł – uroczysta kolacja bankietowa

Wpłaty należy kierować na konto: Bank Zachodni WBK 41 1090 2590 0000 0001 3068 8329 z dopiskiem: „imię i nazwisko – KONFERENCJA FraX”.

Zgłoszenia: wypełnione zgłoszenie uczestnictwa w konferencji proszę przesłać na nasz kontaktowy adres e-mail.

Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje data wpływu opłaty konferencyjnej.

Kontakt: Joanna Kulisiak- Kaźmierczak

Adres korespondencyjny: Fundacja na rzecz osób i rodzin z zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawności intelektualnej i spektrum autyzmu Rodzina Fra X, ul. Kolejowa 52/4, 56-513 Międzybórz

Komitet naukowy:

 • Prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica
 • Prof. dr hab. Joanna Kruk-Lasocka
 • dr hab.n.med. Jolanta Wierzba
 • dr Barbara Winczura
 • dr Ilona Fajfer-Kruczek

Komitet organizacyjny:

 • Dr Magda Bełza
 • Mgr Joanna Kulisiak-Kaźmierczak
 • Mgr Joanna Kuźmińska
 • Mgr Joanna Zborowska

Patronat:

 • Bartłomieja Skrzyńskiego, Rzecznika Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • Łukasza Banaszaka, eksperta European Disability Forum,
 • Polskej Fundacji Osób Słabosłyszących,
 • Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
 • Oficyny Wydawniczej Nowa Matura,
 • CS Szkolenie i Doradztwo

Patronat Medialny: Kapitał Dolnego Śląska

Program

10 GRUDNIA 2015  (CZWARTEK)

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników, serwis kawowy

10:00 – 10:40 – Uroczyste rozpoczęcie seminarium i powitanie Gości

Sekcja: DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ZESPOŁU ŁAMLIWEGO CHROMOSOMU X

Prof.dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

10:40 – 11:30Dr Barbara Winczura, Instytut Pedagogiki Uniwersytet Wrocławski; Wczesne wykrywanie autyzmu – symptomy ryzyka, badania przesiewowe

11:30 – 12:00 Dr Mariusz Zborowski, Wydział Nauk Pedagogicznych Politechniki Koszalińskiej, mgr Joanna Zborowska, Dolnośląska Szkoła Wyższa; Etiologia i symptomy deficytu – teoria umysłu w autyzmie

12:00 – 12:30Mgr Marta Mieszała, Dolnośląska Szkoła Wyższa; Nieprawidłowości w przetwarzaniu sensorycznym a zaburzenia ze spektrum autyzmu i zespołu kruchego X

12:30 – 13:00 – Film: Zaburzenia o podłożu sensorycznym u osób z zespołem łamliwego chromosomu X

13:00 – 13:20 – PRZERWA KAWOWA

Sekcja: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU  I TERAPIA

Dr Barbara Winczura

13:20 – 14:20 – Mgr inż. Iwona Gryszkin, Klinika Diety Gryszkin ,Wrocław; Interwencja żywieniowa dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu + warsztaty żywieniowe

 14:20 – 15:20 – PRZERWA OBIADOWA

15:20 – 15:50 – Dr Ewa Zawisza, Studium Kształcenia Nauczycieli, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Rola rodziców w terapii dziecka ze spektrum autyzmu – Metoda Krakowska jako system działań

15:50 – 16:20 Mgr Mariusz Grzana, Hipomedical, Złotów; Rozwój neuronalny w autyzmie – terapia cranio-sacralna (czaszkowo-krzyżowa)

16:20 – 16:50 – Mgr Lubosz Amerski, Articulatio, Gorzów Wielkopolski;  Metoda Feldenkreis w autyzmieh

 

11 GRUDNIA 2015 (PIĄTEK)

10:00  – ROZPOCZĘCIE OBRAD

10:00 – 10:30 – FILM  zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu; Z wadą genetyczną można żyć aktywnie i być pełnosprawnym członkiem społeczeństwa

Sekcja: ETIOLOGIA I DIAGNOZA MEDYCZNA

Prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica

10:30 – 11:20 Dr hab. n. med. Jolanta Wierzba,  Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny; Niepełnosprawność intelektualna z cechami autystycznymi a genetyka

11:20 – 11:50 Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Podłoże genetyczne zespołu kruchego chromosomu X złożoność problemu.

Sekcja: WCZESNA INTERWENCJA REHBILITACJA I EDUKACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica, dr hab.n.med. Jolanta Wierzba

11:50 – 12:20 – Dr Sylwia Wrona, Zakład Pedagogiki Specjalnej w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Rodzic partnerem w procesie wczesnej interwencji (?)

12:20 -12:50 – Dr Ilona Fajfer-Kruczek, Zakład Pedagogiki Specjalnej w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Niedostosowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście rehabilitacji i resocjalizacji

12:50 – 13:20 – Dr Szymon Godawa, Zakład Pedagogiki Specjalnej w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Zastosowanie pedagogiki Gestalt w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

13:20 – 14:20 – PRZERWA OBIADOWA

14:20 – 15:20 Prof. dr hab. Joanna Kruk Lasocka, dr Bożena Bartosik, mgr Anna Jakubowska, Dolnośląska Szkoła Wyższa; Dziecko z niepełnosprawnością intelektualna w szkole masowej, czego pragną rodzice?, czego oczekują nauczyciele? Praca teoretyczno – badawcza

Sekcja: RODZINA I OTOCZENIE WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Dr  Magda Bełza, Dr Ilona Fajfer-Kruczek

15:20 – 15:50 – Mgr Joanna Kulisiak- Kaźmierczak, Fundacja Rodzina Fra X, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Rodziny z dzieckiem/dziećmi z rzadkim zespołem łamliwego chromosomu X, ich codzienność i dylematy pomoc – wsparcie i oczekiwania. Na podstawie biografii rodzin zrzeszonych w Fundacji Rodzina Fra X

15:50 – 16:00   PRZERWA KAWOWA

16:00 – 16:30 – Mgr Bartłomiej Skrzyński, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnością; Wrocław bez barier

16:30 – 17:00 – Mgr Łukasz Banaszak, Ekspert PFON w Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych – grupa ekspercka ds. dostępu do opieki zdrowotnej i stereotypów związanych ze zdrowiem, Dolnośląska Szkoła Wyższa; Technologia bez barier na przykładzie pierwszej polskiej kampanii iPada

17:00 17:50    Podsumowanie konferencji

18:00 – 20:00 UROCZYSTA KOLACJA BANKIETOWA

 

12 GRUDNIA 2015  (SOBOTA)

Warsztaty tematyczne godz. 10:00 – 16:00

Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 11, ul. Kamienna  99/101

Mgr Karolina Falińska – Krakowiak, nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, animator kultury, instruktorka zajęć teatralnych, trenerka kreatywności Destination Imagination

Mgr Joanna Kuźmińska, nauczyciel, pedagog, nauczyciel języka angielskiego, logopeda, doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, psycholog edukacji z coachingiem,

Logorytmika jako forma terapii dzieci z niepełnosprawnością

Różnorodny warsztat pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – kreatywny program autorski

Mgr Kazimiera Piwko, pedagog, nauczyciel, animator i pionier Pedagogiki Celestyna Freineta, przewodnicząca i koordynator Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta, autorka wielu programów z wykorzystanie m technik i metod tej pedagogiki

Przydatność pedagogiki freinetowskiej w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami autystycznymi.

Mgr Marta Mieszała, neurologopeda kliniczny, terapeuta SI,  pedagog specjalny, doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Homunkulus – rola dotyku w codziennym funkcjonowaniu dziecka