Filmy

 

Publikacje

Warto przeczytać!

  1. R.J. Hagerman (i in.), Advances in the Treatment of Fragile X Syndrome, Pediatrics, 123 (2009), nr 1, s. 378-390.
  2. S. Baron-Cohen, P. Bolton, Autyzm: fakty, przeł. E. Wiekiera, Kraków 1999.
  3. J. Błeszyński, Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju.  Skala Oceny Zachowań, Gdańsk 2011.
  4. J. Błeszyński, Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Zarys rewalidacji, Toruń 2010.
  5. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, red. B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski, Kraków 2008.
  6. D. Deutsch Smith, Pedagogika specjalna, red. nauk. A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, przeł. T. Hołówka, A. P.Zakrzewski, Warszawa 2008.
  7. Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, red. W. Dykcik, Poznań 1996.
  8. Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 2007.
  9. Garbarczyk, M. Loska, Dziecko z zespołem łamliwego chromosomu X, Roczniki Pedagogiki Specjalnej, 11 (2000), s. 7-21.
  10. J.Kruk-Lasocka, Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław 1999.